Viziune

Dorim să fim o comunitate de creștini autentici care,  prin mărturie personală, să împlinească:

Marea Poruncă a iubirii

Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii. (Ioan 13:34-35)

și Marea Trimitere a slujirii

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. (Matei 28:19-20)

Vocația Bisericii Creștine Baptiste “Betel” a fost aceea de a continua promovarea valorilor creștine atât în arealul apropiat cât și cel extins. Pentru că și ea s-a nascut în urmă cu 120 de ani, ca urmare a convingerii câtorva creștini baptiști că Marea Trimitere a lui Hristos din Matei 28:19-20 este valabilă și pentru ținutul dobrogean, începând cu anii de libertate 90, Biserica s-a implicat în evanghelizare locală și în județ, în locuri publice și în particular.

Bisericile nou-născute au cunoscut procesul de creștere, maturizare și unele din ele au ajuns să aibă lucrători consacrați. Oriunde avem un membru al Bisericii acolo este sămânța nașterii unei comunități locale, care să-L iubească pe Dumnezeu și să-i slujească pe semeni. Misiunea continuă în localitățile din județ care au nevoie să cunoască Evanghelia și să vadă un exemplu concret de trăire creștină.