Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit Eu.

Ioan 15:12

„Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor!” (Geneza 28:17)

BETEL este Casa lui Dumnezeu în care stau alături și se susțin reciproc copii și părinți, tineri și seniori, familiști și nefamiliști. Ceea ce au toți aceștia în comun este o viață cotidiană normală, cu binele și greul corespunzător, pe care însă caută să o trăiască la cotele afirmate de persoana care a marcat istoria oamenilor, față de El raportându-se cei vechi și cei noi: ISUS HRISTOS, Domnul și Mântuitorul.


VINO SĂ TE ÎNCHINI ÎMPREUNĂ CU NOI!

Cântarea transmite valorile Scripturii, trăirile inimii dăruite lui Hristos, rugăciunile și năzuințele sfințeniei, lacrimile pocăinței, chemarea la unitate în credință și compasiunea pentru cei pierduți în păcate. Prin cântare, facem Casa lui Dumnezeu, Betel, un loc al sărbătoririi prezenței lui Dumnezeu, un loc de rugăciune și închinare pentru toate națiunile, pentru orice suflet căutător de Dumnezeu.


TE AȘTEPTĂM

DUMINICĂ
0900 – 1015 Întâlniri pe Grupe de vârstă
1030 – 1200 Serviciu divin
1800 – 1930 Serviciu divin

MIERCURI 
1800 – 1930 Întâlnire de rugăciune

VINERI
1900 – 2030 Întâlnirea tinerilor

Învierea
Învierea

Azi sărbătorim că Isus nu doar a murit pe cruce — El a și înviat din morți! Ceea ce era făcut să pedepsească și să pună sub tăcere (moartea Sa pe cruce) a devenit eliberarea noastră p…

Lumina a venit
Lumina a venit

… si-I vei pune numele Isus, pentru ca El va mantui pe poporul Lui de pacatele sale.” Matei 1:21 Promisiunile despre El au vorbit. Nașterea acestui Copil a fost așteptată de mulți. Numele…

La Mulți Ani, România!
La Mulți Ani, România!

Îi spunem României „La Mulți Ani” și cerem binecuvântările lui Dumnezeu peste ea! E bine pentru o națiune să-și pună soarta în mâna lui Dumnezeu și să-I ceară călăuzirea, mai ales…