Citește Biblia cu pasiune!

Dragi frați și surori, mă rog și nădăjduiesc ca Domnul și Stăpânul nostru să aprindă în noi un dor de nestăpânit de a citi Scriptura. Suntem chemați să citim Biblia cu pasiune. Adică, să nu citim doar pentru a înțelege ci pentru a reține, nu doar pentru a pricepe ci pentru a stăpâni. Să ne apropiem textul, să îl transformăm în proprietate privată.

Apostolul Pavel scrie în Romani 16:25 despre ”Evanghelia lui” – Evanghelia este al lui Hristos și este Hristos, dar pentru Pavel a devenit ceva din el.

Cum se poate întâmpla așa ceva? Secretul este implicarea activă, personală în proces. Există o maximă: „Aud și uit. Văd și-mi aduc aminte. Ma implic și înțeleg!” – și totul prin puterea lui Dumnezeu!

Adrian Dordea

Sărbătorirea

La început de primăvară, ne-am bucurat de ocazia de a fi împreună. Gustarea, cântările și jocurile ne-au îndreptat atenția spre Cuvântul lui Dumnezeu care ne-a ridicat câteva întrebări:

 1. De ce sărbătorim?
  • Îl lăudăm pe Dumnezeu, pentru Cine este și ce face El (VERTICAL). “De trei ori pe an, prăznuiești sărbători în cinstea Mea.” Exod 23:14
  • Dezvoltăm un set de atitudini colective (ORIZONTAL). De aceea Iudeii dela țară, cari locuiesc în cetăți fără ziduri, au făcut din ziua a patrusprezecea a lunii Adar o zi de bucurie, de ospăț și de sărbătoare, în care își trimet daruri unii altora.” Estera 9:19
  • Se adâncește importanța aspectului sărbătorit (PROFUNZIME) Nicio sărbătoare a Paștelor nu mai fusese  prăznuită ca aceasta în Israel din zilele proorocului Samuel. Și niciunul din împărații lui Israel nu mai prăznuise Paște ca cele pe cari le-au prăznuit Iosia, preoții și Leviții, tot Iuda și Israelul cari se aflau acolo, și locuitorii Ierusalimului.” 2 Cron 35:18
  • Se asigură continuarea valorilor în generațiile viitoare (DURABILITATE). “Dar tu, rămâi aici cu Mine, și-ți voi spune toate poruncile, legile și rînduielile, pe cari să-i înveți le împlinească în țara pe care le-o dau în stăpînireDeut 5:31
 2. Cum sărbătorim?
  • Fă-ți TIMP pentru a sărbători
  • Adu-L pe DUMNEZEU în sărbătoarea ta
  • Fii cu o INIMĂ BUNĂ când sărbătorești
  • NU FII EGOIST atunci când sărbătorești (implică-i și pe alții)

Cu speranța că aceste lucruri învățate ne vor ajuta să ne apropiem mai mult de Dumnezeu… ne revedem în IUNIE!

Ascultă cu atenție

Cei care cred că doar mergând la biserică și luând parte la un anume ritual vor fi mai aproape de Dumnezeu, vor avea o mare surpriză. Locul în care poți căpăta cel mai ușor o inimă împietrită este biserica. După cum am mai spus, același soare care înmoaie ceara, întărește lutul.

Pe măsură ce este răspândit, Cuvântul Lui Dumnezeu are impact asupra unora, îi schimbă pe alții, dar unii sunt împietriți pentru că nu au intenția să-l creadă; continua lor expunere la Cuvântul Lui Dumnezeu le poate face de fapt mai mult rău decât bine și chiar în locul unde ar trebui să fie transformați, starea lor se poate înrăutăți mai mult ca oricând.

Mă refer, oare, la faptul că unii oameni nu ar trebui să meargă l biserică? Da… dacă nu au de gând să aplice ceea ce aud. Putem să vedem minuni și să auzim adevărul dar dacă nu dorim să îl aplicăm atunci inimile noastre devin împietrite.

Cineva care trăiește o viață dublă precum Iuda iscarioteanul va experimenta o accentuare a împietririi inimii. Iuda a umblat și a vorbit cu Isus vreme de trei ani și jumătate. A fost ales de Însuși Domnul. L-a auzit pe Isus ținând cele mai bune predici. Iuda a auzit cu urechile lui Predica de pe munte și Predica de pe Muntele Măslinilor. L-a văzut pe Lazăr înviat din morți. I-a văzut pe orbi căpătându-și vederea. I-a văzut surzi recăpătându-și auzul. Iuda a văzut miracol după miracol dar chiar și așa, inima lui s-a împietrit.

Și chiar dacă Isus știa ce urmează să să întâmple, Iuda, de bună voie, L-a trădat pe Isus în mod deliberat, reamintindu-ne că atotcunoașterea Lui Dumnezeu nu schimbă responsabilitatea omului.

Așadar, soluția nu este să nu mai mergem la biserică; ci să mergem cu dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu.

Greg Laurie