Copiii din Baia – Crăciun 2017

Copiii de la Școala Biblică a Bisericii Creștine Baptiste Betel Tulcea împreună cu părinții au dăruit 25 de cadouri copiilor din Baia, care frecventează Biserica Creștină Baptistă din localitate, la sărbătoarea Nașterii Domnului Isus. Fr. păstor Cornel Moșman multumește celor care au dăruit aducând o bucurie deosebită acestor copii fără posibilități din Baia.

Sărbătorirea

La început de primăvară, ne-am bucurat de ocazia de a fi împreună. Gustarea, cântările și jocurile ne-au îndreptat atenția spre Cuvântul lui Dumnezeu care ne-a ridicat câteva întrebări:

 1. De ce sărbătorim?
  • Îl lăudăm pe Dumnezeu, pentru Cine este și ce face El (VERTICAL). “De trei ori pe an, prăznuiești sărbători în cinstea Mea.” Exod 23:14
  • Dezvoltăm un set de atitudini colective (ORIZONTAL). De aceea Iudeii dela țară, cari locuiesc în cetăți fără ziduri, au făcut din ziua a patrusprezecea a lunii Adar o zi de bucurie, de ospăț și de sărbătoare, în care își trimet daruri unii altora.” Estera 9:19
  • Se adâncește importanța aspectului sărbătorit (PROFUNZIME) Nicio sărbătoare a Paștelor nu mai fusese  prăznuită ca aceasta în Israel din zilele proorocului Samuel. Și niciunul din împărații lui Israel nu mai prăznuise Paște ca cele pe cari le-au prăznuit Iosia, preoții și Leviții, tot Iuda și Israelul cari se aflau acolo, și locuitorii Ierusalimului.” 2 Cron 35:18
  • Se asigură continuarea valorilor în generațiile viitoare (DURABILITATE). “Dar tu, rămâi aici cu Mine, și-ți voi spune toate poruncile, legile și rînduielile, pe cari să-i înveți le împlinească în țara pe care le-o dau în stăpînireDeut 5:31
 2. Cum sărbătorim?
  • Fă-ți TIMP pentru a sărbători
  • Adu-L pe DUMNEZEU în sărbătoarea ta
  • Fii cu o INIMĂ BUNĂ când sărbătorești
  • NU FII EGOIST atunci când sărbătorești (implică-i și pe alții)

Cu speranța că aceste lucruri învățate ne vor ajuta să ne apropiem mai mult de Dumnezeu… ne revedem în IUNIE!

Un bărbat adevărat este un bărbat cumpătat

O persoană cumpătată are sentimente echilibrate; are pasiune dar nu evidențiază emoții puternice, nepotrivite; își stăpânește emoțiile manifestând astfel maturitate. Face lucrul acesta chiar și atunci când este provocat.

Un om cumpătat este chemat să-și împlinească responsabilitățile față de Dumnezeu, familia lui, colegii și prietenii lui. Astfel el are o mărturie bună, este credincios, alții au încredere în el și este un om stabil, echilibrat.

Am studiat din 1 Timotei 3:2-4,7. Am adus în discuție și capitolul 2 din Epistola Apostolului Pavel către Tit.

Cumpătarea înseamnă echilibru. Situațiile grele, tensionate, provocările vor veni negreșit în viețile noastre până ne vom sfârși călătoria pe pământul acesta. Știind acest lucru ar trebui să fim pregătiți ca în astfel de situații să echilibrăm balanța. Provocarea (cu tot ce implică ea în mod firesc: supărarea, tensionarea relațiilor, uneori ieșirile în decor poate exagerate) trebuie contrabalansată cu calm, blândețe, vorbire curată, gânduri de pace. Pe acestea nu le putem dobândi prin moștenire genetică, ci se capătă prin transformarea minții noastre, a caracterului, după ce Îi vom fi încredințat viețile noastre lui Hristos, Domnul și Mântuitorul sufletelor noastre.

A fi cumpătați nu înseamnă să fim tăcuți. Dacă suntem chemați să ne spunem părerea trebuie s-o facem într-un mod care să-I facă cinste lui Dumnezeu.

Uneori trebuie să trecem prin Școala umilinței pentru a învăța să acționăm într-un mod echilibrat. Școala aceasta nu e ușoară, dar cei care o acceptă și se lasă modelați de ea vor căpăta o mărturie bună înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

Cumpătarea celor ce ne sunt înaintași ne influențează, învățăm de la ei. Și tot așa cumpătarea noastră (sau lipsa ei) va influența persoanele de lângă noi. Învățăm unii de la alții și împreună de la Domnul Isus Hristos!

Următoarea întâlnire: Sâmbătă, 1 Aprilie, de la ora 9.00.