Isus Hristos e viu!

Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat cu scopul precis de a-și oferi propria viață „ca preț de răscumpărare pentru mulți”. Cu alte cuvinte, El s-a născut pentru ca să moară și a murit pentru ca noi să dobândim viața.

Toate aceste elemente sunt parte intrinsecă a Evangheliei creștine, dar trebuie precizat că doar datorită învierii, Evanghelia s-a născut, a fost păstrată și a traversat neantul istoriei, ajungând până la noi. Moartea și îngroparea Învățătorului lor, părea să fi îngropat pentru totdeauna credința și speranțele discipolilor Săi. Dar la doar trei zile după dramaticele evenimente consumate pe Golgota, credința lor a renăscut. Mai mult decât atât, ea a început să se reverse, ucenicii proclamând ulterior pretutindeni Evanghelia, adică Vestea Bună a morții și a învierii Mântuitorului.

Haideți să mergem, să spunem tuturor celor ce încă mai caută viața în mormântul tradițiilor, datinilor și formelor făra rost:

„Pentru ce cautați între cei morți pe Cel ce este viu? Nu este aici ci a înviat!” (Luca 25: 5-6).

Isus Hristos e viu!

Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape!

Ne-am gândit oare profund la acest verset?

Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape. (Isaia 55:6)

Când citim din cartea înțeleptului Solomon, Eclesiastul 3:8 „iubitul îşi are vremea lui, şi urâtul îşi are vremea lui; războiul îşi are vremea lui, şi pacea îşi are vremea ei , vedem că pentru toate EXISTĂ O VREME.

Așa cum există o vreme a copilăriei, o vreme a adolescenței, o vreme a iubitului,  etc., tot așa există o vreme a căutării lui Dumnezeu. Probabil că unii oameni nu știu că „EXISTĂ O VREME”, când poți face acest lucru, o vreme când Dumnezeu se lasă descoperit.

Da, Dumnezeu a lăsat un TIMP pentru asta. Dumnezeu a lăsat o vreme a cercetării noastre, a lăsat un timp pentru a putea lua decizia să-L urmăm, sa ne recunoaștem păcatele și sa  le mărturisim înaintea LUI, dar acest timp e limitat. Cât? Nu știm, dar ceea ce știm este că, deși este cunoscut pentru îndelunga Sa răbdare față de omenire, totuși îndelunga Sa răbdare nu este la nesfârșit!

Astăzi, dacă auzi glasul LUI, caută-L pe Domnul! Cheamă-L câtă vreme este aproape!

Te invităm alături de noi să-L cauți pe Dumnezeu! Întotdeauna vei fi binevenit în comunitatea de credincioși ai Bisericii Creștine Baptiste „Betel” din Tulcea. Dumnezeu să te binecuvânteze cu viață veșnică în Hristos!

Controlat sau în control?

Omul care lecturează Evangheliile va ajunge să cunoască viața Domnului Isus Hristos. Este adevărat, la prima vedere, Isus apare în fața noastră smerit și oarecum la discreția multora. Faptul că părinții Lui nu au găsit un loc de poposire în Betleem, faptul că au fost nevoiți să fugă în Egipt și apoi să se retragă în Nazaret, poate conduce spre concluzia că Isus ar fi fost vulnerabil și la îndemâna altora.

Citirea pasajelor în care Domnul este vorbit de rău, batjocorit, chinuit și apoi atârnat pe o cruce poate lăsa impresia că Isus a fost doar un mare Învățător respins de societate. O aplecare mai atentă asupra textului Scripturii ne va arăta că Domnul Isus a fost în controlul lucrurilor în fiecare situație. Fiind Dumnezeu, nu Îi scapă nimic și nu poate fi surprins de nimeni.

Chiar dacă în nenumărate rânduri va accepta batjocura și suferința, aceasta nu Îi scade cu nimic din strălucire și dumnezeire. Nașterea umilă, crucificarea și înmormântarea Sa nu sunt, cum cred unii, o dovada a slăbiciunii Lui ci dimpotrivă, o puternică dovadă a tăriei Lui. Dimineața învierii a reușit să spulbere orice confuzie, îndoială și întrebare. Învierea Lui glorioasă este dovada de netăgăduit că El a fost și este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru și al întregii omeniri.

Vă invit cu toată dragostea acum, în sărbătorile care vin și cu siguranță și după aceea, să vă bucurați de tot ce poate oferi Cel născut în ieslea Betleemului. El este Biruitorul! El s-a născut, a biruit moartea, a alungat întunericul, ne-a deschis ușa Raiului și ne așteaptă cu bucurie și nerăbdare în Împărăția Sa.

Sărbători fericite cu Domnul Isus Hristos!