Lumina a venit

… si-I vei pune numele Isus, pentru ca El va mantui pe poporul Lui de pacatele sale.” Matei 1:21

Promisiunile despre El au vorbit. Nașterea acestui Copil a fost așteptată de mulți. Numele Lui a fost vestit de înger, înainte de a se naște: Isus, Mântuitorul. Profeția spunea: „El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”

El este Lumina lumii, Lumina ce poate alunga orice nor din viata ta, poate vindeca orice inimă rănită … Da, lumina este eficientă când este aprinsă în întuneric, în întunericul acestei lumi, de aceea scria profetul:

Poporul care umbla în întuneric, vede o mare lumină.

În lumea noastră sumbră întunericul conspiră la putere, păcatul ne orbește, ne acoperă cu întuneric. Ne poticnim fără lumină, singuri. Căutăm scăpare fără speranță, rătăcim căutând să ne prindem de ceva sigur, dar fără rezultate.

Dar iată o veste buna: „Un Copil s-a născut și pentru noi!”. Eliberatorul a venit și la noi. Ne arată scăparea de sub păcat. În întuneric ne aprinde lumina. Picioarele noastre care se poticnesc le așeaza pe cărare, ni se alătură, trezește speranță, ne întinde mâna Sa, nouă, celor pierduți.

El este Lumina lumii, Lumina care alungă tot întunericul. El a venit printre noi: Sfântul printre păcătoși ca să ia păcatele ce ne despart de Dumnezeu. Ne eliberează! Ne deschide ochii ca să Îl recunoaștem pentru că promisiunile au devenit realitate prin El, Emanuel – Dumnezeu este cu noi.

Tu Îl recunoști? Fie ca anul acesta sa te bucuri de Lumina și mântuirea oferite prin El.

Sărbători fericite și nașterea lui Hristos să vă fie de folos!

La Mulți Ani, România!

Îi spunem României „La Mulți Ani” și cerem binecuvântările lui Dumnezeu peste ea! E bine pentru o națiune să-și pună soarta în mâna lui Dumnezeu și să-I ceară călăuzirea, mai ales în vremurile tulburi în care trăim. E bine ca Romania (românii) să-și amintească faptul că bunăstarea ei ține de Dumnezeu, nu de omul muritor.

Dacă România a ajuns la 100 de ani și azi e mai liberă, mai în siguranță, mai prosperă, se datorează doar dragostei și milei lui Dumnezeu și a faptului că generațiile  de dinaintea noastră, cu mult mai simple și sărace ca noi, au fost credincioase lui Dumnezeu și au păstrat și prețuit valorile creștine.

Este datoria noastră ca și națiune să recunoaștem providența Dumnezeului cel Atotputernic, să ascultăm de voia Lui, să-I fim mulțumitori pentru binecuvântările Lui, și să implorăm, în umilință, protecția și bunăvoința Lui. Dumnezeu să binecuvinteze România cu stăpâniri bune, pace și înțelegere.

Dorim tuturor românilor binecuvântările lui Dumnezeu. Doar  Dumnezeu poate să ne asigure un viitor binecuvântat!

Dumnezeu să binecuvânteze România!