Calendar BETEL

Calendar BETEL

18 Mar 2018

Închinare publică (2)

Ne închinăm prin CÂNTARE pentru că aceasta transmite valorile Scripturii, trăirile inimii dăruite lui Hristos, rugăciunile și năzuințele sfințeniei, lacrimile pocăinței, chemarea la unitate în credință și compasiunea pentru cei pierduți în păcate.
7 Apr 2018

Autostrada copiilor

Aventurile pe patru roți continuă cu un tronson special dedicat sărbătoririi nașterii Mântuitorului Isus Hristos. Se lasă cu surprize pentru cei prezenți!