ISTORIC

Baptiştii reprezintă în tradiția creștină o ramură a Reformei Protestante din secolul al-XVI-lea și se consideră continuatori ai tradiției evanghelice care a fost prezentă în Europa de-a lungul multor veacuri de istorie creștină. În Anglia, anabaptiștii (ramura radicală a reformei protestante) au fost numiți baptiști începând cu anul 1569. Prima congregație care a purtat numele de biserică baptistă a apărut în anul 1609 în Amsterdam și a fost formată din emigranți englezi. Persecutați în Anglia, mulți baptiști au emigrat în America, unde au înființat biserici baptiste începând cu anul 1639. Astăzi, baptiștii reprezintă cea mai răspândită confesiune creștină de tradiție protestantă din lume, având biserici în peste 220 de țări și state și aproximativ 120 milioane de membri.

În România, prima biserică baptistă a luat fiinţă în anul 1856, în Bucureşti prin misiunea bisericii baptiste germane. Cea de-a doua biserică baptistă a luat naștere în anul 1864 în localitatea Cataloi, la 12 km de Tulcea, formată din baptiști germani veniți din zona de sud a Ucrainei. Biserica Creştină Baptistă „Betel” datează din anul 1874 prin misiunea bisericii din Cataloi. Bisericile baptiste locale s-au organizat în anul 1920 în Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România şi constituie un cult religios independent faţă de bisericile baptiste din străinătate. Baptiştii îşi trag numele de la practica botezului adulţilor, a celor ce mărturisesc din proprie convingere credinţa şi experienţa mântuirii personale. Cuvântul „baptist” vine de la grecescul „baptizo” care înseamnă „a boteza”. În crezul şi practica bisericii baptiste, botezul se administrează în numele Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, prin scufundare în apă şi este precedat de convertirea celui ce se botează.

În anul 1870, doi credincioși baptiști din Biserica Baptistă germană din Cataloi, Josef Edinger și Jacob Klundt, au avut dorința de a vesti Evanghelia, în calitate de colportori de Biblii, germanilor și rușilor din Tulcea. Josef Edinger vorbea rusește mai bine și de aceea s-a putut adresa direct oamenilor. Rezultatul a fost faptul că în 1874 s-a inaugurat în Tulcea o biserică baptistă cu cel puțin 4 credincioși germani. Lucrarea a evoluat constant, astfel că în 1887 credincioșii baptiști din Tulcea au început construirea unui lăcaș de cult pe strada Traian nr.45, pe care l-au inaugurat în ziua de 9 octombrie 1888. Biserica Baptistă din Tulcea și-a luat numele de „Betel” (Casa Domnului, în lb. ebraică) și din acel an și-a schimbat statutul din filială a Bisericii din Cataloi în biserică de sine stătătoare. Pastorul bisericii la data inaugurării a fost Johan Wieller, un renumit predicator de origine menonită, un adevărat glas al evanghelicilor din răsăritul Europei. În același an a fost inaugurată și casa pastorală. Numărul credincioșilor a crescut însă și vremurile au fost tulburi, determinând uneori emigrări în masă. Serviciile de închinare se țineau în limba germană, rusă, bulgară și, mai târziu, română. După 1940, odată cu emigrarea tuturor germanilor, biserica și-a continuat misiunea, deși, după război, regimul comunist s-a dovedit a fi o lungă perioadă de presiune și încercări. Biserica a fost păstorită de oameni dedicați și consecvenți, predicând Evanghelia cu îndrăzneală și aducând încurajare și înviorare multor suflete.

În anul 2000 credincioșii baptiști au luat decizia de a reconstrui clădirea veche de 112 ani, datorită deteriorării materialelor de construcție utilizate. Pe data de 29  noiembrie 2001 a fost inaugurată noul lăcaș de închinare, iar în anul 2003 a fost reclădită casa pastorală, care azi oferă sălile de studiu biblic pentru copii, tineret și adulți.

MISIUNE

Misiunea credincioșilor baptiști din Tulcea este aceea de a onora pe Dumnezeu prin practicarea și mărturisirea principiilor Scripturii spre câștigarea celor nemântuiți, maturizarea celor credincioși și plantarea de noi biserici.

Vocația Bisericii Creștine Baptiste “Betel” a fost aceea de a continua promovarea valorilor creștine atât în arealul apropiat cât și cel extins. Pentru că și ea s-a nascut în urmă cu 120 de ani, ca urmare a convingerii câtorva creștini baptiști că Marea Trimitere a lui Hristos din Matei 28:19-20 este valabilă și pentru ținutul dobrogean, începând cu anii de libertate 90, Biserica s-a implicat în evanghelizare locală și în județ, în locuri publice și în particular.

Bisericile nou-născute au cunoscut procesul de creștere, maturizare și unele din ele au ajuns să aibă lucrători consacrați. Oriunde avem un membru al Bisericii acolo este sămânța nașterii unei comunități locale, care să-L iubească pe Dumnezeu și să-i slujească pe semeni. Misiunea continuă în localitățile din județ care au nevoie să cunoască Evanghelia și să vadă un exemplu concret de trăire creștină.

VIZIUNE

Dorim să fim o comunitate de creștini autentici care,  prin mărturie personală, să împlinească Marea Poruncă a iubirii și Marea Trimitere a slujirii.

Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii. (Ioan 13:34-35)

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. (Matei 28:19-20)

Vocația Bisericii Creștine Baptiste “Betel” a fost aceea de a continua promovarea valorilor creștine atât în arealul apropiat cât și cel extins. Pentru că și ea s-a nascut în urmă cu 120 de ani, ca urmare a convingerii câtorva creștini baptiști că Marea Trimitere a lui Hristos din Matei 28:19-20 este valabilă și pentru ținutul dobrogean, începând cu anii de libertate 90, Biserica s-a implicat în evanghelizare locală și în județ, în locuri publice și în particular.

Bisericile nou-născute au cunoscut procesul de creștere, maturizare și unele din ele au ajuns să aibă lucrători consacrați. Oriunde avem un membru al Bisericii acolo este sămânța nașterii unei comunități locale, care să-L iubească pe Dumnezeu și să-i slujească pe semeni. Misiunea continuă în localitățile din județ care au nevoie să cunoască Evanghelia și să vadă un exemplu concret de trăire creștină.

VALORI

…pe care le prețuim și pe care le practicăm:

  • Autoritatea Sfintei Scripturi
  • Credința,
  • Ascultarea și slujirea lui Dumnezeu,
  • Practicarea disciplinelor spirituale,
  • Părtășia frățească,
  • Mărturie și evanghelizare personală,
  • Slujirea semenilor din dragoste pentru Dumnezeu,
  • Mântuirea oamenilor și plantarea de noi biserici.

Baptiştii cred într-un singur Dumnezeu, revelat de Sfânta Scriptură în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Prin învăţăturile biblice fundamentale, baptiştii aparţin creştinismului istoric. În practica religioasă, ei se remarcă prin întoarcere la simplitatea bisericii din veacul apostolic.

Baptiştii susţin cu tărie principiile Reformei: „Sola Scriptura”, „Sola Gratie” şi „Sola Fidae”, potrivit cărora Sfânta Scriptură este singura autoritate în materie de credinţă şi practică religioasă, iar mântuirea se dobândeşte numai prin credinţă, prin harul lui Dumnezeu.

Baptiştii au ca învăţătură specifică siguranţa mântuirii.

Asta înseamnă că cel îndreptăţit prin credinţa în Jertfa şi Învierea Domnului Isus Hristos are viaţa veşnică din momentul convertirii, respectiv al naşterii din nou. Credinciosul autentic are ca scop suprem al vieţii, sfinţirea sau modelarea caracterului în asemănare cu Mântuitorul, prin manifestarea plinătăţii Duhului Sfânt.

Baptiştii se organizează pe baza principiului autonomiei bisericii locale şi recunosc principiul biblic al preoţiei universale.

Ei nu accepta învăţătura şi practica potrivit căreia biserica cuprinde întreaga populaţie a unui teritoriu şi nici ca noii născuţi intră în biserică prin botez. Potrivit învăţăturii baptiste, biserica este formată din totalitatea celor mântuiţi, regeneraţi prin Cuvântul lui Dumnezeu şi lucrarea Duhului Sfânt şi reprezintă pe plan local, comunitatea de credinţă şi iubire creştină prin care se manifestă Hristos.

Baptiştii sunt promotorii pe plan mondial ai misiunii moderne.

Ei consideră că fiecare credincios este un misionar şi că întreaga biserică este trimisă în lume să răspândească Evanghelia, prin cuvânt şi faptă. Baptiştii împărtăşesc convingerea că Împărăţia lui Dumnezeu este mai mare decât orice biserică sau confesiune religioasă şi că fiecare biserică are menirea de a-L mărturisi pe Hristos celor ce nu au o relaţie personală cu Dumnezeu prin mijlocirea Mântuitorului.