Biblia

Biblia

Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă – Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă.

În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, „nu este nimic nou sub soare”. Și că în timp ce omenirea este în căutarea dragostei și fericirii în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii DESĂVÂRȘITE. Sfintele Scripturi, Cuvântul Său revelat, sunt atât de importante încât Isus a spus despre ele: „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Luca 4:4). Cu alte cuvinte, dacă vrei să îți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de Cuvântul lui Dumnezeu…este mai important decât chiar a mânca!

Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false.

Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un dumnezeu fals. Ne-am închina la ceva care nu este Dumnezeu! Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai… și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat, și nici prin vreun al lucru pe care l-am putea face noi (Ioan 14:6; Efeseni 2:1-10; Isaia 53:6; Romani 3:10, 5:8; 6:23; 10:9-13). În acest sens, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi (Romani 5:6-8; Isaia 53:1). Și numai prin a înţelege aceasta putem să Îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea Lui (1 Ioan 4:19).

Biblia te va ajuta în a fi pregătit să Îl slujești pe Dumnezeu (2 Timotei 3:17; Efeseni 6:17; Evrei 4:12).

Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri (2 Timotei 3:15). Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține (Iosua 1:8; Iacov 1:25). Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele (Psalmul 119:9,11). Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi (Psalmul 32:8; 119:99; Proverbe 1:6). Biblia te ajuta să eviți să îți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare (Matei 7:24-27).

Citirea şi studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentaţia aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când eşti ispitit, aşa încât poţi învăţa din greşelile pe care le-au făcut alţii în loc să experimentezi tu însuţi.

Experienţa este un învăţător excepţional, însă atunci când ajungi să înveţi păcătuind, acest proces de învăţare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveţi din greşelile altora. Există atât de multe persoane menţionate în Biblie de la care putem învăţa atât experienţe pozitive cât şi negative, uneori chiar din viaţa aceleiaşi persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu, care, atunci când l-a învins pe uriaşul Goliat, ne învaţă că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva (1 Samuel 17). Acelaşi David, comiţând adulter cu Bat-Şeba, ne arată cât de grave şi îndelungi pot fi consecinţele unui singur moment de aşa-zisa “plăcere” (2 Samuel 11). Cunoscând Biblia, putem avea speranţă şi pace atunci când totul pare să se prăbuşească în jurul nostru (Romani 15:4; Psalmul 112:7; Habacuc 3:17-19).

Biblia este o carte nu numai pentru citit. Este o carte care trebuie studiată aşa încât să poată fi aplicată în vieţile noastre.

Altfel, este ca şi cum ai înghiţi mâncarea fără a o mesteca, apoi ai arunca-o înapoi şi tot aşa… astfel încât nu obţii nici un beneficiu nutritiv din ea. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poţi să o ignori, însă o vei face cauzându-ţi durere şi suferinţă, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitaţiei. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru vieţile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic şi strecori numai pietrişul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii şi cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură (sursa GotQuestions.org De ce trebuie să citim/studiem Biblia?)