CREDINCIOS

ESTE

DOMNUL

El vă va întări și vă va păzi de cel rău

Betel
Casa Domnului, așa se tălmăcește numele

BETEL

Este o Casă în care sunt copii și părinți, tineri și seniori, familiști și nefamiliști. Ceea ce au toți aceștia în comun este o viață cotidiană normală, cu binele și greul corespunzător, pe care însă caută să o trăiască la cotele afirmate de persoana care a marcat istoria oamenilor, față de El raportându-se cei vechi si cei noi: ISUS HRISTOS, Domnul și Mântuitorul.

ÎNCHINARE PUBLICĂ

Ne închinăm prin CÂNTARE pentru că aceasta transmite valorile Scripturii, trăirile inimii dăruite lui Hristos, rugăciunile și năzuințele sfințeniei, lacrimile pocăinței, chemarea la unitate în credință și compasiunea pentru cei pierduți în păcate.

SFÂNTA SCRIPTURĂ

Ceea ce auzi și crezi determină gândurile și faptele tale. Faptele îți vor deveni obiceiuri, obiceiurile vor determina caracterul tău, iar acest caracter îți va pecetlui destinul. Hrănește-te din Cuvânt, ca să ai parte de viață!

Grupe de vârstă

Grupele de vârstă au avantajul că asociază oameni cu vârste apropiate, preocupări și probleme similare, obiective și posibilități comune.

(detalii grupe)

 

Ne puteți contacta la adresa din TULCEA, Str. Traian nr. 53, pe email la contact@betel-tulcea.ro sau telefonic la numărul 0240.532.510.